İNCƏNİSƏ

incə, zərif nisə, mehriban nisə.
İNCƏNAZ
İNCİ