İNCİBƏYİM

inci kimi gözəl və saf bəyim.
İNCİ
İNCİBİBİ