İQLİM

ab-hava; xoş xasiyyət (yunanca «klima» sözündəndir).
İQDAM
İQLİMƏ

Значение слова в других словарях