J

Azərbaycan əlifbasının on beşinci hərfi. bax je.
İZZƏTLİ
JAKÉT

Digər lüğətlərdə