JELATİNLƏŞMƏ

Jelatinləşmək”dən f.is.
JELATİNLƏŞDİRİLMƏK
JELATİNLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə