KÜÇƏ

I. i. street; ~də: 1) in the street; 2) (eşikdə) out of doors; outside; ~yə atılmaq (qovulmaq) to find* oneself in the street; to get* / to have* the key of the street idiom.; ~yə açılmaq / baxmaq to face the street; Mənim pəncərələrim küçəyə açılır / baxır My windows face the street; ◊ Bizim küçədə də bayram olacaq ≅ Our day will come

II. s. street; ~ qapısı street-door; ~ qadını a streetwalker; a woman on the streets; ~ döyüşləri street fightings; ~ hərəkəti street traffic; ~ uşağı street Arab; gutter-snipe, gutter-child, ~ alverçisi gutter-man, street vendor; hawker; ~ pəncərəsi the window facing (to) the street

KÜBARLIQ
KÜÇƏAŞAĞI

Digər lüğətlərdə