KAFFƏ

ə. bütün, hamısı, cəmi. Kaffei-xəlq bütün xalq, bütün camaat, xalqın hamısı.

KAFƏR
KAFFƏTƏN