KAFİL

ə. 1) bir işi öhdəsinə alan, boynuna götürən; 2) zamin, hami, himayə edən.

KAFİ
KAFİR