KAMCUY

KAMCU(Y)

f. 1) arzusuna çatmağa çalışan; 2) öz mənfəətini güdən.

KAMCU
KAMGİR