KARAZMUDƏ

f. 1) işdə sınanmış, təcrübəli; 2) m. dünyagörmüş.

KARAZMA
KARBAR