KARGƏH

KARGAH, KARGƏH

f. iş yeri, sənaye müəssisəsi; emalatxana.

KARGAH
KARGƏR