KEYFƏMAYƏŞA

KEYFƏMAYƏŞA’

ə. istədiyi kimi, kefinə görə; özbaşına.

KEYF
KEYFƏR