KEYLƏ

KEYL(Ə)

ə. dənəvər şeyləri ölçmək üçün qab; dağar.

KEYL
KEYVAN