KİÇİKYAŞLI

kiçikyaşlı bax azyaşlı

KİÇİK
KİÇİLMƏK

Digər lüğətlərdə