Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏGƏR

  f. hərçənd

  Tam oxu »
 • ƏGƏRÇİ

  f. buna baxmayaraq, hər nə qədər olsa

  Tam oxu »
 • ƏĞANİ

  ə. «əğniyə» c. mahnılar, şərqilər, nəğmələr

  Tam oxu »
 • ƏĞDİYƏ

  ə. bax əğziyə

  Tam oxu »
 • ƏĞƏR

  ƏĞƏR(R) ə. 1) alnında ağ nişan olan; qaşqa; 2) ağ, parlaq; 3) m. şanlı, şərəfli

  Tam oxu »
 • ƏĞƏRR

  ƏĞƏR(R) ə. 1) alnında ağ nişan olan; qaşqa; 2) ağ, parlaq; 3) m. şanlı, şərəfli

  Tam oxu »
 • ƏĞFAL

  ə. diqqətsizlik, xəta, səhv

  Tam oxu »
 • ƏĞLAL

  ə. «qül» c. boyun zəncirləri; qandallar, buxovlar

  Tam oxu »
 • ƏĞLƏB

  ə. 1) ən qüvvətli; daha qüvvətli; 2) ən çox; daha çox

  Tam oxu »
 • ƏĞLƏBİYYƏT

  ə. əksəriyyət

  Tam oxu »
 • ƏĞLƏZ

  ə. «qəliz» c. ən qəliz; daha qəliz

  Tam oxu »
 • ƏĞNAM

  ə. «qənəm» c. qoyunlar

  Tam oxu »
 • ƏĞNİYA

  ə. «qəni» c. 1) dövlətlilər; 2) zənginlər

  Tam oxu »
 • ƏĞRAZ

  ə. «qərəz» c. qərəzlər, məqsədlər

  Tam oxu »
 • ƏĞRƏB

  ə. ən qəribə, ən təəccüblü; daha qəribə, daha təəccüblü

  Tam oxu »
 • ƏĞSAN

  ə. «qüsn» c. budaqlar, dallar

  Tam oxu »
 • ƏĞYAR

  ə. «qeyr» c. 1) başqalar(ı), qeyrilər(i); 2) t. aşiqin rəqibi; 3) t. qənim, rəqib

  Tam oxu »
 • ƏĞZİYƏ

  ə. «qiza» c. yeməklər, qidalar

  Tam oxu »
 • ƏHADİS

  ə. «hədis» c. hədislər

  Tam oxu »
 • ƏHALİ

  ə. «əhl» c. 1) yerli adamlar; 2) t. xalq, camaat

  Tam oxu »
 • ƏHASİN

  ə. «əhsən» c. ən gözəllər, ən yaxşılar; daha gözəllər, daha yaxşılar

  Tam oxu »
 • ƏHATƏ

  ə. ətrafını alma; dövrələmə

  Tam oxu »
 • ƏHBAB

  ə. «həbib» c. 1) dostlar, yoldaşlar; 2) sevgililər, istəklilər

  Tam oxu »
 • ƏHCAR

  ə. «həcər» c. daşlar

  Tam oxu »
 • ƏHD

  ə. 1) bir işi öhdəsinə alma, söz vermə; 2) and; 3) bağlaşma, müqavilə; 4) zaman, dövr; 5) bir hökmdarın hakimiyyət dövrü

  Tam oxu »
 • ƏHDAB

  ə. «hüdb» c. kirpiklər

  Tam oxu »
 • ƏHDAQ

  ə. «hədəqə» c. hədəqələr

  Tam oxu »
 • ƏHDNAMƏ

  ə. və f. bağlaşma kağızı; müqavilənamə

  Tam oxu »
 • ƏHDÜ PEYMAN

  ə. və f. söz vermə, öhdəyə götürmə

  Tam oxu »
 • ƏHƏD

  ə. 1) bir, vahid, tək; 2) bax yövmüləhəd

  Tam oxu »
 • ƏHƏDİYYƏT

  ə. 1) təklik; 2) vahidlik

  Tam oxu »
 • ƏHƏQQ

  ə. ən haqlı; daha haqlı, çox haqlı

  Tam oxu »
 • ƏHƏMİYYƏT

  ə. dəyərlilik, lazımlılıq

  Tam oxu »
 • ƏHƏMM

  ə. ən əhəmiyyətli, ən mühüm; daha əhəmiyyətli, daha mühüm

  Tam oxu »
 • ƏHFAD

  ə. «həfid» c. nəvələr

  Tam oxu »
 • ƏHİBBA

  ƏHİBBA’ ə. «həbib» c. dostlar, yoldaşlar; sevimlilər

  Tam oxu »
 • ƏHKAM

  ə. «hökm» c. t. heç bir şey əlavə oluna bilməyən, dəyişilməz hökm; doqma

  Tam oxu »
 • ƏHQƏR

  ə. ən həqir; daha həqir, çox həqir

  Tam oxu »
 • ƏHL

  ə. 1) sakin, yaşayan; 2) sahib, malik; 3) sözəbaxan, deyilənə qulaq asan. Əhli-Allah dindar; əhli-beyt peyğəmbərin ailə üzvləri; nəsli; əhli-bəsirət z

  Tam oxu »
 • ƏHLA

  ə. ən dadlı; daha dadlı, lap ləzzətli

  Tam oxu »
 • ƏHLAL

  ə. çağırma, çağırış

  Tam oxu »
 • ƏHLİ

  ə. ələ öyrədilmiş, əhliləşdirilmiş

  Tam oxu »
 • ƏHLİYYƏT

  ə. 1) ləyaqət, layiqlik; 2) isnişmə; əhliləşmə

  Tam oxu »
 • ƏHLÜLQURAN

  ƏHLÜLQUR’AN ə. Quran tərəfdarları (dini təşkilat)

  Tam oxu »
 • ƏHLÜLYƏMİN

  ə. Allahın sağ tərəfində oturan(lar)

  Tam oxu »
 • ƏHMAL

  ə. «həml» c. 1) ağır şeylər; 2) t. ağırlıq

  Tam oxu »
 • ƏHMƏQ

  ə. axmaq

  Tam oxu »
 • ƏHMƏR

  ə. qırmızı

  Tam oxu »
 • ƏHMƏZ

  ə. 1) ən qatı, ən şiddətli; daha qatı, daha şiddətli; 2) çox çətin

  Tam oxu »
 • ƏHRAM

  ə. «hərəm» c. Misirdəki piramidaşəkilli nəhəng tikililər

  Tam oxu »