Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • BÜDD

  ə. nəzərə almama, nəzərdən qaçırma

  Tam oxu »
 • BÜĞAT

  ə. «baği» c. asilər, üsyankarlar

  Tam oxu »
 • BÜĞZ

  ə. ədavət, kin

  Tam oxu »
 • BÜHUR

  ə. «bəhr» c. bəhrlər (əruz vəznində şeir ölçüləri)

  Tam oxu »
 • BÜXL

  ə. 1) paxıllıq; 2) xəsislik, simiclik

  Tam oxu »
 • BÜXTİ

  ə. 1) birhörgüclü, birgüvənli (dəvə); 2) iti, sürətlə gedən (dəvə)

  Tam oxu »
 • BÜXUL

  ə. paxıllıq, gözügötürməzlik

  Tam oxu »
 • BÜKA

  BÜKA’ ə. ağlama

  Tam oxu »
 • BÜKƏM

  ə. «əbkəm» c. karlar

  Tam oxu »
 • BÜQA

  BÜQA’ ə. «büqə» c. ölkələr

  Tam oxu »
 • BÜQƏ

  BÜQ’Ə ə. 1) ölkə; 2) torpaq, ərazi; 3) məntəqə; 4) ləkə; 5) xal

  Tam oxu »
 • BÜLBÜL

  f. quş adı

  Tam oxu »
 • BÜLBÜLANƏ

  f. bülbül kimi

  Tam oxu »
 • BÜLBÜLÜSTAN

  f. bülbül çox olan yer

  Tam oxu »
 • BÜLDAN

  ə. «bələd» c. şəhərlər, ölkələr, vilayətlər

  Tam oxu »
 • BÜLƏĞA

  BÜLƏĞA’ ə. «bəliğ» c. 1) həddi-büluğa çatanlar; 2) bədii söz ustaları; 3) fəsahət və bəlağətlə danışanlar, natiqlər

  Tam oxu »
 • BÜLƏH

  ə. xurma

  Tam oxu »
 • BÜLƏND

  f. 1) hündür, uca; 2) yüksək, ali

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDAMAL

  f. və ə. yüksək məqsədli, uca arzuları olan

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDASTAN

  f. «kandarı yüksək» saray

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDBİNİS

  f. çox anlaqlı, geniş dünyagörüşünə malik olan

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDCƏNAB

  f. və ə. hörmətəlayiq

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDƏXTƏR

  f. «ulduzu hündür» m. xoşbəxt, uğurlu

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDMƏQAM

  f. və ə. bax büləndpayə

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDMƏRTƏBƏ

  f. və ə. 1) yüksək rütbəli, yüksək mənsəbli; 2) şanlı, şöhrətli

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDNƏZƏR

  f. və ə. «yüksək nəzərli» m. aliməqam, səxavətli

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDPAYƏ

  f. 1) çox hörmətli; 2) yüksək mənsəb sahibi, böyük vəzifəsi olan

  Tam oxu »
 • BÜLƏNDPƏRVAZ

  f. 1) yüksəkdə uçan, göyün yüksəkliyində uçan; 2) m. təkəbbürlü, lovğa; 3) m. məğrur, qürurlu; 4) m. özünü öyən

  Tam oxu »
 • BÜLH

  ə. səfeh; səfehlik

  Tam oxu »
 • BÜLLUR

  ə. 1) parlaq və şəffaf daş, Nəcəf daşı; 2) xrustal

  Tam oxu »
 • BÜLLURASA

  ə. və f. büllur kimi, büllur kimi saf və parlaq

  Tam oxu »
 • BÜLLURİ

  ə. büllura aid, billura bənzər

  Tam oxu »
 • BÜLLURİN

  ə. büllurlu, büllurdan olan

  Tam oxu »
 • BÜLUĞ

  ə. 1) yetkinlik; 2) müəyyən həddə çatma; 3) uşağın yetkin yaşa çatması və özünü tanıması

  Tam oxu »
 • BÜN

  f. 1) bünövrə, təməl; 2) dib, alt, aşağı hissə; 3) son, nəhayət; 4) kök, kötük

  Tam oxu »
 • BÜNSÜR

  ə. adsız barmaq

  Tam oxu »
 • BÜNÜVVƏT

  ə. oğulluq, övladlıq

  Tam oxu »
 • BÜNYAD

  f. 1) özül, təməl; 2) kök, əsas

  Tam oxu »
 • BÜNYƏ

  f. bədənin təbii halı

  Tam oxu »
 • BÜRC

  BÜRC1 ə. 1) qalanın çıxıntısı və qülləsi; 2) tək qala, qüllə. BÜRC2 ə. göydə Günəş dairəsinin bölündüyü on iki hissədən hər biri

  Tam oxu »
 • BÜRDBAR

  f. 1) yük çəkən; 2) m. zəhmətə dözən, səbirli

  Tam oxu »
 • BÜRDƏ

  ə. üstdən geyilən uzun ərəb milli paltarı; bürüncək

  Tam oxu »
 • BÜRƏHNƏ

  f. çılpaq, lüt

  Tam oxu »
 • BÜRƏHNƏPA

  f. ayaqyalın, yalınayaq

  Tam oxu »
 • BÜRHAN

  ə. dəlil, sübut, isbat

  Tam oxu »
 • BÜRİDƏ

  f. kəsik, kəsilmiş

  Tam oxu »
 • BÜRKƏ

  ə. hovuz, gölməçə, kiçik su hövzəsi

  Tam oxu »
 • BÜRQƏ

  BÜRQƏ’ ə. üz örtüyü, niqab, rübənd

  Tam oxu »
 • BÜRNA

  f. cavan, gənc, dəliqanlı

  Tam oxu »
 • BÜRNUS

  ə. qolu enli ərəb milli üst geyimi

  Tam oxu »