Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • GÜDAXTƏ

  f. ərimiş

  Tam oxu »
 • GÜDAZ

  f. 1) əri(dil)mə (metal və s. haqqında); 2) yan(dır)- ma; 3) cadudan birisinə yetirilən bəla, azar; 4) m

  Tam oxu »
 • GÜFT

  f. 1) həkimanə söz, hikmətli ifadə; 2) söz

  Tam oxu »
 • GÜL

  f. çiçək. Güli-xəndan gülər gül, açılmış çiçək

  Tam oxu »
 • GÜLAB

  f. gül suyu; qaynatma və buxarlandırma yolu ilə qızılgülün xüsusi növündən alınan ətirli maye

  Tam oxu »
 • GÜLABDAN

  f. bax gülabpuş

  Tam oxu »
 • GÜLABPUŞ

  f. «gülab səpən» bax gülabzən

  Tam oxu »
 • GÜLABZƏN

  f. «gülab vuran» gülab tökmək üçün sürahiyə oxşar qab; gülab qabı

  Tam oxu »
 • GÜLBANG

  f. 1) hava ilə oxunan mahnı; 2) bülbülün nəğməsi, bülbül cəh-cəhi

  Tam oxu »
 • GÜLBƏDƏN

  f. və ə. bax güləndam

  Tam oxu »
 • GÜLBƏND

  f. «gül bağı» boyunbağı

  Tam oxu »
 • GÜLBƏRG

  f. gül yarpağı, qızılgül yarpağı

  Tam oxu »
 • GÜLBƏSƏR

  f. «başında gül» xiyar, yelpənək

  Tam oxu »
 • GÜLBƏŞƏKƏR

  f. və ə. gül mürəbbəsi

  Tam oxu »
 • GÜLBU

  GÜLBU(Y) f. gül qoxulu; ətirli

  Tam oxu »
 • GÜLBUY

  GÜLBU(Y) f. gül qoxulu; ətirli

  Tam oxu »
 • GÜLBÜN

  f. gül kolu, qızılgül kolu

  Tam oxu »
 • GÜLÇİN

  f. 1) gül dərən, gül yığan; 2) seçilmiş, seçmə; 3) bağban; 4) m. kiçik antologiya

  Tam oxu »
 • GÜLÇÖHRƏ

  f. bax gülru(x)

  Tam oxu »
 • GÜLDAN

  f. 1) gül-qabı; 2) dibçək

  Tam oxu »
 • GÜLDƏHƏN

  f. gülağızlı

  Tam oxu »
 • GÜLDƏSTƏ

  f. 1) gül dəstəsi, dəmət; 2) minarə

  Tam oxu »
 • GÜLƏNDAM

  f. bədəni gül kimi; gözəl və ətirli bədəni olan

  Tam oxu »
 • GÜLFAM

  f. gül rəngində, qızılgül rəngində, al-qırmızı

  Tam oxu »
 • GÜLGƏŞT

  f. gül ağacları olan qəzinti yeri, güllü gəzinti sahəsi

  Tam oxu »
 • GÜLGUN

  f. 1) gül kimi, gülə bənzəyən, çiçəkvarı; 2) qızılgül rəngində olan, al; 3) rəngarəng; 4) Nizaminin «Xosrov və Şirin» poemasında Şirinin al rəngli atı

  Tam oxu »
 • GÜLGUNCAMƏ

  f. gül rəngində paltar, güllü libas, güllü don

  Tam oxu »
 • GÜLXƏN

  f. bax külxan

  Tam oxu »
 • GÜLKİŞTƏ

  f. gül əkilmiş sahə; güllük

  Tam oxu »
 • GÜLQƏND

  f. və ə. bax gülşəkər

  Tam oxu »
 • GÜLQÖNÇƏ

  f. qızılgül qönçəsi

  Tam oxu »
 • GÜLNAR

  f. 1) nar gülünə bənzər çiçək açan gül; nargülü; 2) m. güllü, çiçəkli

  Tam oxu »
 • GÜLNARFAM

  f. nargülü rəngində olan; al-qırmızı

  Tam oxu »
 • GÜLNARİ

  f. nargülü rəngində

  Tam oxu »
 • GÜLNİHAL

  f. 1) gül fidanı; 2) düz bitmiş kiçik qızılgül kolu

  Tam oxu »
 • GÜLPƏRƏST

  f. gülsevər

  Tam oxu »
 • GÜLPƏRVƏR

  f. gül bəsləyən, çiçək əkən

  Tam oxu »
 • GÜLPİRAHƏN

  f. 1) köynəyi gül kimi ətirli olan; 2) m. köynəyi gülə bulaşmış

  Tam oxu »
 • GÜLRƏNG

  f. 1) gül rəngli, qızılgül rəngində; 2) m. şərabın rəngi

  Tam oxu »
 • GÜLRİZ

  f. 1) gül saçan, çiçək yağdıran; 2) musiqidə: bir hava adı; 3) atəşfəşanlıq

  Tam oxu »
 • GÜLRU

  GÜLRU(X) f. bax gülüzar

  Tam oxu »
 • GÜLRUH

  f. və ə. ruhu gül kimi olan, gül ruhlu

  Tam oxu »
 • GÜLRUX

  GÜLRU(X) f. bax gülüzar

  Tam oxu »
 • GÜLRÜXSAR

  f. gülyanaqlı, alyanaq

  Tam oxu »
 • GÜLŞƏKƏR

  f. gül mürəbbəsi, şəkərə salınmış qızılgül ləçəyi

  Tam oxu »
 • GÜLŞƏN

  f. güllük, çiçəklik. Gülşəni-nasut dünya; insanlar aləmi

  Tam oxu »
 • GÜLŞƏNİSTAN

  f. bax gülşənzar

  Tam oxu »
 • GÜLŞƏNSƏRA

  GÜLŞƏNSƏRA(Y) f. güllükdə kiçik köşk

  Tam oxu »
 • GÜLŞƏNSƏRAY

  GÜLŞƏNSƏRA(Y) f. güllükdə kiçik köşk

  Tam oxu »
 • GÜLŞƏNZAR

  f. gülşənlik, güllük

  Tam oxu »