Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • MÜADƏT

  ə. kin, ədavət, düşmənçilik

  Tam oxu »
 • MÜADİL

  ə. bərabər, tən // çəki, həcm və ya qiymətcə bərabər olan

  Tam oxu »
 • MÜADİLƏ

  ə. 1) iki şey arasında miqdar, həcm və ya qiymətcə bərabərlik; 2) riyaziyyatda: tənlik

  Tam oxu »
 • MÜAF

  ə. əfv olunmuş, bağışlanmış

  Tam oxu »
 • MÜAHİDƏ

  ə. əhdnamə, bağlaşma, saziş, müqavilə

  Tam oxu »
 • MÜAXİZƏ

  ə. 1) sıxışdırma, bərkə çəkmə, sorğu-suala tutma; 2) məzəmmət etmə; töhmətləndirmə

  Tam oxu »
 • MÜAQƏB

  ə. 1) əzab verilmiş, incidilmiş // cəzalanmış, cəza almış (adam); 2) təqib edilən (adam)

  Tam oxu »
 • MÜAQİB

  ə. 1) əzab verən; incidən // cəza verən; cəzalandıran (adam); 2) birisinin ardınca gedən; 3) təqib edən

  Tam oxu »
 • MÜALİC

  ə. müalicə edən; həkim

  Tam oxu »
 • MÜALİCƏ

  ə. xəstəni sağaltmaq üçün tibbi tədbir(lər)

  Tam oxu »
 • MÜALİCƏNAPƏZİR

  ə. və f. müalicəsi olmayan, müalicə olunmayan

  Tam oxu »
 • MÜALİCƏPƏZİR

  ə. və f. müalicə olunan

  Tam oxu »
 • MÜAMİLƏ

  ə. 1) rəftar, hərəkət; 2) alış-veriş, alver; 3) faizlə pul borc vermə

  Tam oxu »
 • MÜAMİLƏDAR

  ə. və f. faizlə pul borc verən; müamiləçi

  Tam oxu »
 • MÜANİD

  ə. 1) inadcıl; 2) müxalifətçi

  Tam oxu »
 • MÜARİZ

  ə. 1) etiraz edən, bir işə, bir sözə zidd çıxan; 2) rəqib; 3) opponent

  Tam oxu »
 • MÜASİR

  ə. 1) eyni bir əsrdə yaşayan; həməsr; 2) zəmanəyə uyğun gələn adət, qayda, adam, şey və s.; 3) çağdaş

  Tam oxu »
 • MÜASİRƏT

  ə. müasirlik

  Tam oxu »
 • MÜAŞİQƏ

  ə. qarşılıqlı sevgi

  Tam oxu »
 • MÜATƏB

  ə. məzəmmət edilən; danlanan

  Tam oxu »
 • MÜATİB

  ə. məzəmmət edən; danlayan

  Tam oxu »
 • MÜATİBƏT

  ə. məzəmmət edilmə; danlanma

  Tam oxu »
 • MÜAVİDƏT

  ə. qayıdış, qayıtma

  Tam oxu »
 • MÜAVİN

  ə. köməkçi

  Tam oxu »
 • MÜAVİNƏT

  ə. kömək, yardım

  Tam oxu »
 • MÜAYİNƏ

  ə. 1) gözdən keçirmə; yoxlama; 2) nəzarət etmə; baxma

  Tam oxu »
 • MÜBADİLƏ

  ə. bir şey verib, əvəzində başqa şey alma; dəyişmə, dəyiş-düyüş

  Tam oxu »
 • MÜBADİRƏT

  ə. 1) işə tez başlama; işə girişmə; 2) qabaqlama, dalda qoyma; 3) təşəbbüs; 4) tələsiklik

  Tam oxu »
 • MÜBAH

  ə. 1) izn verilmiş, mümkün ola bilən; 2) şəriətcə haram və ya məkruh olmayan şey

  Tam oxu »
 • MÜBAHAT

  MÜBAHAT1 ə. «mübah» c. mübah şeylər. MÜBAHAT2 ə. fəxr etmə; öyünmə

  Tam oxu »
 • MÜBAHİS

  ə. 1) bəhs edən, mübahisəyə girişən adam; 2) opponent

  Tam oxu »
 • MÜBAHİSƏ

  ə. bəhs etmə; deyişmə

  Tam oxu »
 • MÜBALİĞƏ

  ə. 1) böyütmə, şişirtmə, izahat; 2) ədəbiyyatda: hiperbol

  Tam oxu »
 • MÜBALİĞƏBAZ

  ə. və f. mübaliğəni xoşlayan, hər şeyi yerli-yersiz şişirdən

  Tam oxu »
 • MÜBARƏK

  ə. xeyir-dua verilmiş; uğurlu, xeyirli; xoşbəxt

  Tam oxu »
 • MÜBARƏKBAD

  ə. və f. 1) uğurlu olsun, xeyirli olsun; 2) əziz gün və ya xeyirli iş münasibətilə təbrik sözləri

  Tam oxu »
 • MÜBARƏKPEY

  ə. və f. 1) xoşniyyət, yaxşı fikirdə olan; 2) uğurlu, xoşqədəm

  Tam oxu »
 • MÜBARİKƏ

  ə. xeyir-dua vermə; təbrik etmə

  Tam oxu »
 • MÜBARİZ

  ə. 1) qabaqcıl, mütərəqqi ideya uğrunda çalışan; bir şeyə nail olmaq üçün səy edən; 2) oyunda, yarışda qalib gələn; 3) mübarizəyə çağıran

  Tam oxu »
 • MÜBARİZƏ

  ə. 1) müxtəlif əqidələrin, mövqelərin toqquşması; 2) vuruşma, döyüşmə; 3) yarış, yarışma; 4) söyüşmə, dava-dalaş

  Tam oxu »
 • MÜBARİZƏGAH

  ə. və f. 1) mübarizə yeri; 2) döyüş meydanı

  Tam oxu »
 • MÜBAŞİR

  ə. 1) tapşırığı yerinə yetirən, icra edən; 2) düz, bilavasitə; 3) müdir, idarə edən

  Tam oxu »
 • MÜBAŞİRƏT

  ə. 1) yerinə yetirmə, icra etmə; 2) idarə etmə; 3) məşğul olma; 4) cinsi əlaqədə olma

  Tam oxu »
 • MÜBDE

  MÜBDE’1 ə. başlayan; başlanğıcını qoyan. MÜBDE’2 ə. 1) icad edən; ixtiraçı; 2) yaradıcı

  Tam oxu »
 • MÜBƏDDƏL

  ə. 1) dəyişdirilmiş, əvəz edilmiş; 2) çevrilmiş, döndərilmiş, başqa şəklə və ya hala salınmış

  Tam oxu »
 • MÜBƏDDİL

  ə. 1) dəyişdirən, əvəz edən; 2) çevirən, başqa şəklə və ya hala salan

  Tam oxu »
 • MÜBƏLLƏĞ

  ə. təbliğ edilən; çatdırılan (söz haqqında)

  Tam oxu »
 • MÜBƏLLİĞ

  ə. təbliğ edən; çatdıran (söz haqqında)

  Tam oxu »
 • MÜBƏRHƏN

  ə. dəlillə sübut olunmuş

  Tam oxu »
 • MÜBƏRRA

  ə. 1) ari, təmiz; 2) eyib və nöqsandan uzaq, şübhə doğurmayan

  Tam oxu »