Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • MƏAB

  ə. 1) qayıdılan yer; 2) sığınacaq

  Tam oxu »
 • MƏABİD

  ə. «məbəd» c. məbədlər

  Tam oxu »
 • MƏABİR

  ə. «məbər» c. keçilən yerlər; keçidlər

  Tam oxu »
 • MƏACİN

  ə. «məcun» c. məcunlar

  Tam oxu »
 • MƏAD

  ə. 1) qayıdılacaq, gediləcək yer; 2) dönüş, qayıdış; 3) axirət, o biri dünya. Məadi-ünsür ünsürün qayıdacağı yer (hamının təkrar qayıdacağı yer – axir

  Tam oxu »
 • MƏADİN

  ə. «mədən» c. mədənlər

  Tam oxu »
 • MƏAXİZ

  ə. «məxəz» c. məxəzlər

  Tam oxu »
 • MƏAİB

  ə. «məyub» c. bax məayib

  Tam oxu »
 • MƏAL

  ə. məna, məfhum

  Tam oxu »
 • MƏALƏN

  ə. mənaca, mənaya görə

  Tam oxu »
 • MƏALİ

  ə. «məal» c. yüksək fikirlər, dərin mənalar

  Tam oxu »
 • MƏANİ

  ə. «məna» c. 1) mənalar; 2) t. üslubiyyat

  Tam oxu »
 • MƏANİPƏRVƏR

  ə. və f. bir şeyin əslinə, kökünə çatan, bir şeyi incədən-incəyə yoxlayan

  Tam oxu »
 • MƏARİC

  ə. «merac» c. nərdivanlar, pilləkənlər

  Tam oxu »
 • MƏARİF

  ə. maarif

  Tam oxu »
 • MƏARİFAŞNA

  ə. və f. 1) elm, bilik sahibi; elmli, bilikli; 2) ustad, sənətkar

  Tam oxu »
 • MƏARİFPƏRƏST

  ə. və f. bax məarifpərvər

  Tam oxu »
 • MƏARİFPƏRVƏR

  ə. və f. maarifçi, maarifsevən, maarifə xidmət edən

  Tam oxu »
 • MƏARİK

  ə. «mərəkə» c. döyüşlər, vuruşmalar, mərəkələr

  Tam oxu »
 • MƏASİ

  ə. «məsiyyət» c. 1) günahlar; 2) t. qiyam, üsyan

  Tam oxu »
 • MƏAŞ

  ə. 1) yaşayış, məişət, həyat; 2) əmək haqqı; maaş; 3) yaşayış vasitəsi

  Tam oxu »
 • MƏAYİB

  ə. eyiblər, əyər-əskiklər, nöqsanlar

  Tam oxu »
 • MƏAZ

  ə. sığınma, sığınacaq, pənah yeri

  Tam oxu »
 • MƏAZALLAH

  ə. Allah saxlasın!

  Tam oxu »
 • MƏBAD

  MƏBAD(A) f. olmaya! çəkin!

  Tam oxu »
 • MƏBADA

  MƏBAD(A) f. olmaya! çəkin!

  Tam oxu »
 • MƏBADE

  MƏBADE’ ə. «məbdə’» c. başlanğıclar, mənşələr; prinsiplər. Məbadei-elm elmi prinsiplər

  Tam oxu »
 • MƏBALİĞ

  ə. «məbləğ» c. məbləğlər

  Tam oxu »
 • MƏBANİ

  ə. «məbna» c. t. 1) əsas, bünövrə; 2) baza, bazis

  Tam oxu »
 • MƏBDƏ

  MƏBDƏ’ ə. başlanğıc, mənşə, ibtida; prinsip

  Tam oxu »
 • MƏBƏD

  MƏ’BƏD ə. bax mə’bədgah

  Tam oxu »
 • MƏBƏDGAH

  MƏ’BƏDGAH ə. və f. ibadətgah, ibadətxana, ibadət evi

  Tam oxu »
 • MƏBƏR

  MƏ’BƏR ə. 1) keçiləcək yer; keçid; 2) yol, ümumi küçə

  Tam oxu »
 • MƏBĞUZ

  ə. kin bəslənilən

  Tam oxu »
 • MƏBHƏS

  ə. 1) məqalə; 2) fəsil, bab; 3) kitabça, risalə, traktat; 4) mövzu, süjet

  Tam oxu »
 • MƏBHUR

  MƏBHUR1 ə. 1) dənizə çevrilmiş, dəniz halına salınmış. MƏBHUR2 ə. nəfəsi tutulan

  Tam oxu »
 • MƏBHUS

  ə. bəhs olunan (mövzu)

  Tam oxu »
 • MƏBHUT

  ə. mat, heyran, döyükmüş

  Tam oxu »
 • MƏBLƏĞ

  ə. pulun miqdarı, qədəri

  Tam oxu »
 • MƏBLUL

  ə. nəm çəkmiş, islanmış, yaş

  Tam oxu »
 • MƏBNA

  MƏBNA, MƏBNİ ə. 1) bina edilmiş, tikilmiş; 2) ərəb qrammatikasında: hallanmayan isim; bir hal əlaməti olan isim

  Tam oxu »
 • MƏBNİ

  MƏBNA, MƏBNİ ə. 1) bina edilmiş, tikilmiş; 2) ərəb qrammatikasında: hallanmayan isim; bir hal əlaməti olan isim

  Tam oxu »
 • MƏBRUD

  ə. soyudulmuş

  Tam oxu »
 • MƏBRUR

  ə. 1) günahı bağışlanmış, əfv olunmuş; 2) ölmüş, vəfat etmiş, rəhmətlik

  Tam oxu »
 • MƏBSƏM

  ə. 1) təbəssüm, gülüş; 2) dodaq

  Tam oxu »
 • MƏBSUT

  ə. 1) açılmış, yayılmış // sərilmiş, döşənmiş; 2) müfəssəl, geniş

  Tam oxu »
 • MƏBUD

  MƏ’BUD ə. 1) Allah, tanrı; 2) ibadət olunan

  Tam oxu »
 • MƏBUDƏ

  MƏ’BUDƏ ə. ibadət olunan büt, gözəl və s

  Tam oxu »
 • MƏBUS

  MƏ’BUS ə. millət vəkili; deputat

  Tam oxu »
 • MƏBZUL

  ə. 1) bol // ucuz; 2) bağışlanmış, töhfə edilmiş

  Tam oxu »