LALƏM

mənim laləm; lalə kimi gözəl qızım.
LALƏXANIM
LALƏNDAR

Digər lüğətlərdə