LALƏNUR

lalənin nuru, lalənin işığı; çox gözəl qız.
LALƏNDƏR
LALƏRUH