LAXLAMA

(Ağbaba)
qayğanaq. – Qonağa laxlama pişirdilər
LAXI
LAXŞAN

Digər lüğətlərdə