MÖVCUD

Ərəbcədir, vücud sözü ilə kökdaşdır, “varlıq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÖHTƏŞƏM
MÖVHUMAT

Значение слова в других словарях