MÖVLUD

Ərəbcə övlad sözü ilə qohumdur. “Doğulmuş”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÖVLANƏ
MÖVSÜM

Значение слова в других словарях