MÜDHİŞ

Ərəbcə dəhşət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜDDƏA
MÜDRİK

Значение слова в других словарях