MƏİYYƏT

ə. 1) yanında olma; birgəlik, yoldaşlıq; 2) böyük şəxsi müşayiət edən adam(lar).

MƏİŞƏT
MƏKAN

Digər lüğətlərdə