M

ə. ərəb əlifbasının 24-cü, fars əlifbasının 28-ci, əski Azərbaycan əlifbasının 29-cu hərfi; əbcəd hesabında 40 rəqəmini ifadə edir.

LÜZUMİYYƏT
MA

Digər lüğətlərdə