MAÇI

(Ordubad)
nənə, ananın anası. – Get şə:rdən maçını gəti
MAÇANNI
MAÇIMAX