MAĞAL

(Cəbrayıl, Qarakilsə, Meğri, Zəngilan)
günün isti vaxtında mal-qaranın axşam sərini düşənə qədər saxlandığı kölgəlik. – Mallar mağaldeydi (Zəngilan); – Əli günorta olmamış malları mağalə:tdi (Cəbrayıl)
Mağal vırıb oturmax (Kürdəmir) – dövrə vurub oturmaq. – Hamı mağal vırıb oturmışdı (Kürdəmir)
MAĞ
MAĞALAX