MAĞALAN

(Ağdaş, Salyan)
1. kiçik arx. – Məhlədə mağalan qazırdım (Ağdaş)
2. ləklər arasındakı tirə. – Mağalanın hərəsinə on mamadur şitili vurmuşam (Ağdaş)
MAĞALAX
MAĞALLAX