MAĞALLAX

I
(Qəbələ)
suyu çəltik zəmisindən kənara axıtmaq üçün arx. – Nəcməddin baba öz zəmisinnən Feyzulla babanın zəmisinə mağallaxnan su verir
II
(Ağdaş, Gəncə, Qazax)
dəyirman daşını bir yerdən başqa yerə aparmaq üçün girdə ağac parçası. – Mağallağı daşın altda qoy (Ağdaş); – Mağallağı ağacdan qayırallar (Qazax); – Daş mağallağ üssündə durar (Gəncə)
MAĞALAN
MAĞAR