MAĞDIR

(Meğri)
imkan. – Mağdıri çatdıği qədir paltar-maltar da alıp
MAĞARA
MAĞIL