MAHİYYƏT

ə. 1) bir şeyin əsli; 2) təbiət, kefiyyət, əsil məzmun.

MAHİYYƏ
MAHLİQA

Digər lüğətlərdə