MASATDAMAX

(Ağdam)
müəyyənləşdirmək. – Yerin masatdadım, burdan belə getməy olar
MASAT
MASQORÇU