MAXLAYI

(Çənbərək, Qazax, Şəki)
fərsiz. – Oğul ha deyil, maxlayıdı (Qazax); – Oğlum çox maxlayı uşaxdı (Şəki); – Quru Vəli maxlayı şeydi, ona eytivar eləməy olmaz (Çənbərək)
MAXDA
MAXLƏTƏ

Digər lüğətlərdə