MEDİTASİYA

\[lat. meditatio – fikirləşmə, düşünmə\] – məq-sədi insan psixikasını dərin dalğınlıq vəziyyətinə gətirən əqli fəaliyyət.
MATRİARXAT
MEXANİSİZM

Digər lüğətlərdə