MEDİTASİYA

is. [ lat. ] fəls. Məqsədi insan psixikasını dərin dalğınlıq vəziyyətinə gətirən əqli fəaliyyət. Meditasiyanın psixoterapevtik cəhətləri. Meditasiya üsulları müxtəlifdir.
MEDİA
MEDİUM

Digər lüğətlərdə