MİLÇƏK

Mil sözü ilə bağlıdır, sancma əlamətinə görə belə adlanıb. Mil-sə-k kimi olub (“mili olan” deməkdir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİLADİ
MİLONİT

Значение слова в других словарях