MUĞAMATŞÜNAS

ə. və f. 1) muğamatı tədqiq edən musiqişünas, muğamat mütəxəssisi; 2) yaxşı muğamat oxuyan, muğamatı yaxşı bilən xanəndə.

MUĞAMAT
MUĞAN

Digər lüğətlərdə