OĞURLAMAQ

OĞURLAMAQ Mən... Mən onu özündən; Oğurlamaq istədim; O məni oğurladı (B.Vahabzadə); APARMAQ [Pristav:] Bu kasıb bədbəxtin öküzünü aparıbsan, binəvanı əli qoynunda qoyubsan (Ə.Haqverdiyev); CİBLƏMƏK (cibdən oğurlamaq) Zalxa: ..Mirzə Hüseyn yalançısan, oğrusan, iki min beş yin. manatı özün cibləmisən (S.Rəhman); ÇALMAQ (dan.) Otel sahibi: Üç min manat pulla bir qızıl saatını çalıb getmişdi (M.S.Ordubadi); ÇIRPIŞDIRMAQ Aslan: ..Sonra çırpışdıracağam (S.Rəhman); QAPMAQ Dedi: – Yorğan üçün imiş bu təlaş; Yorğanı qapdılar, kəsildi savaş (M.Ə.Sabir); VURMAQ (məc., dan.) Əhməd: Sandıqçanı vurmuşam, içi dolu pul (N.Nərimanov).

OĞUL
OĞURLUQ

Digər lüğətlərdə