OAZIMAX

(Hamamlı, Qazax)
bax avazımağ . – Kişi durduğu yerdə birdən oazıdı (Hamamlı)
OAZIMAĞ
OBAÇILIĞ