OVÇU

OVÇU Ovçu, insaf elə keçmə bu düzdən! O çöllər qızını ayırma bizdən! (S.Vurğun); SƏYYAD Yenicə uçmağa qanadlandım; Onu zülm ilə qırdı bir səyyad.. (A.Şaiq); ŞİKARÇI ..yedəklərində tazı-tula gedən şikarçılar, nökərlər böyük bir yarımdairə təşkil etmişdilər (M.Rzaquluzadə).

OVBAŞ
OVÇULUQ

Digər lüğətlərdə