OXALAMAŞ

(Gədəbəy)
duzla ovuşdurulmuş göyərti. – Oxalamaşdan bir az də hazırra:η bavaηız eysanına
OXAX
OXALANC