PAÇA:ŞIRMA

paça:şırma oturmax:
(Zaqatala)
qıçını qıçının üstünə aşıraraq oturmaq
PAÇALLAMAX
PADALA