PAÇAX

(Çənbərək, Gədəbəy)
mal-qara ayaqlarının dərisi
PAÇABƏND
PAÇAL