PAĞIZ

(Göyçay)
ağılı bağlamaq üçün düzəldilmiş ağac
PAĞACA
PAĞIZLAMAX