PAĞIZLAMAX

(Göyçay)
pağız ilə bağlamaq. – Qardaşım ağılı pağızladı
PAĞIZ
PAXAÇ