PAKI

(Meğri)
lay. – Adama iki pakı biçip çevirecesiz mən gəlincən
PAJ
PAQQALA