PAKƏR

təmiz, sağlam adam; möhkəm əsgər, mətin kişi.
PADARXAN
PALATƏKİN