PALAMAN

(Cəbrayıl)
bax palama . – Qurdun laxdalarını qurmağ üçün palaman qırmax lazımdı
PALAMA
PALAMPAS